Sprystep wijzer

De Sprystepwijzer helpt een zorgprofessional bij het maken van een keuze tussen verschillende soorten evo’s. Let er op dat de bracewijzer een algemene adviserende functie heeft. Voor patiënt-specifiek advies is altijd de expertise van een zorgprofessional nodig.